TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W SESJI czerwiec-lipiec 2017R.

 

dla kwalifikacji:

A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Z.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.19 – Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Z.20 – Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

 


 

HARMONOGRAM - link

 

 

Przystępujący do egzaminu:

  • przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
  • przynoszą ze sobą (oprócz przyborów wymaganych w informacji dla ucznia) na obie części czarno piszący długopis,
  • przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  • zostawiają telefony komórkowe w szatniach lub w sekretariacie.